Rekisteriseloste ja tietosuoja

VIVO Beautylla on asiakasrekisteri, johon kerätään sähköpostiosoitteita uutiskirjemarkkinointiin liittyen. Sähköisen rekisterin tiedot säilytetään palomuurien, salasanojen ja muin teknisin keinoin suojattuina lukituissa tiloissa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä, eli VIVO Beautylla, ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivilla työntekijöillä on pääsy näihin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Rekisteröidyllä asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään kirjallisesti. Lisäksi hänellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen esim. suoramainontaan. Tarkemmat tiedot VIVO Beautyn rekisterikäytännöistä on kirjattu rekisteriselosteeseen, joka on saatavilla sähköisesti ja luettavissa alta.

EU:n tietosuojalain mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä: 14.3.2019

1. Rekisterinpitäjä

VIVO Beauty (Y-tunnus: 2755149-4
Kasarminkatu 1 A 2, 50100, Mikkeli

2. Rekisteriasioista vastaavat tahot tai yhteyshenkilöt

• VIVO Beauty / Anni Kimari (vastuuhenkilö)
• e-mail: info (at) vivobeauty.fi

3. Rekisterin nimi

VIVO Beautyn uutiskirje-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään VIVO Beautyn uutiskirjeasiakkaaksi rekisteröityneen henkilön ja yrityksen väliseen viestintään, tiedottamiseen, markkinointiin, yrityksen kehittämiseen ja hallinnointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
• sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity asiakas itse aloittaessaan asiakassuhteen VIVO Beautyssa tai tilatessaan verkkosivuilta uutiskirjeen. Rekisterinpitäjä rekisteröi asiakkaalta vain sähköpostiosoitteen.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät sähköiset tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Sähköisiä tietokantoja ja niiden varmuuskopioita säilytetään lukituissa tiloissa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivilla työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimistossa, kohdassa 1 mainitussa osoitteessa. Tarkistuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä (rekisterinpitäjä voi pyytää tähän lisäaikaa, jos tiedot ovat esim. vahingoittuneet). Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kolme kertaa vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin, suoramarkkinointiin, markkina- tai mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi estää tai poistaa VIVO Beautyn hallinnoimiin kotisivuihin ja muihin sähköisiin kanaviin liittyvät evästeet verkkoselaimensa asetusten avulla.